Μέγεθος Γραμματοσειράς: A- A+

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην ΠΑ

Τμήμα Στατιστικής: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Στατιστικής
Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Τμήμα ΔΕΟΣ: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΔΕΟΣ.
Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Τμήμα ΛΟΧΡΗ: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Λήψη αρχείου
Προβολή

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Τμήμα ΟΔΕ: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.
Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Τμήμα Πληροφορικής: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Πληροφορικής.
Λήψη αρχείου
Προβολή

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Τμήμα ΔΕΤ: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής


Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014