Μέγεθος Γραμματοσειράς: A- A+

Αναζήτηση εγγράφου

Όλα τα έγγραφα

Οδηγός Εργασίας κατά την Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Κατά την ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν εργασία εντός 10 ημερών. Για την εργασία αυτή βαθμολογούνται. Η εργασία παραδίδεται στην κα Ε.Νικάνδρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
Λήψη αρχείου
Προβολή

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Πρότυπο πρώτης σελίδας για την Εργασία Πρακτικής Άσκησης


Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (INTERNSHIP) - EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET


Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Λήψη αρχείου
Προβολή

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ALPHA BANK


Λήψη αρχείου
Προβολή

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Τμήμα ΔΕΤ: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής


Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ


Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΟΧΡΗ


Λήψη αρχείου

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014