Μέγεθος Γραμματοσειράς: A- A+

Γενικά

Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιλέξτε το Τμήμα στο οποίο ανήκετε για να μάθετε περισσότερα για την υλοποίηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης σε αυτό.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Αρμοδιότητες Γραφείου Πρακτικής Άσκησης