Μέγεθος Γραμματοσειράς: A- A+

Πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών είναι μάθημα επιλογής του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου. Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίοι θα είναι τα μελλοντικά επιχειρηματικά στελέχη της Ελληνικής οικονομίας να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα με τα οποία ασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο και να έχουν έτσι πληρέστερη κατάρτιση. Επίσης τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας καθώς και τα προβλήματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθούν, να βρουν ευκολότερα απασχόληση και να γίνουν αποτελεσματικότερα επιχειρηματικά στελέχη.

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής:

Σχετικός ιστότοπος εδώ.